Sikkerhed

 • På saunaen er der anbragt redningskrans.
 • I forgangen til saunaen (slusen) findes redningsvest samt tæpper og varmereflekterende folie.
 • Her findes også nødtelefon, der kun kan bruges til alarm opkald (112).
 • Instruks til telefonen findes på væggen.
 • Hjertestarter findes på adgangsbroen til saunaen lige overfror saunaen.
 • dhjælpskasse og drikkevand til nødsituation findes i klubhuset.
   

Sikkerhed omkring badning


Man klæder om i klubhuset – ikke i forrummet til saunaen, som kun er beregnet til badekåber.
Håndklæde er obligatorisk, når man sidder i saunaen. Medbring drikkevand.

Baderegler
 • Der må kun bades nøgen inden kl. 10:00 og efter kl. 16:00.
 • Mellem 10:00 og 16:00 skal al badning og ophold på området foregå iført badetøj.
 • Du må aldrig bade alene eller opholde dig i saunaen alene.
 • Du skal bade før sauna og sidde på et håndklæde i saunaen
 • Du må ikke bade, hvis du er påvirket af alkohol, medicin eller andet, eller hvis du føler dig utilpas.
 • Sæt ikke andre i livsfare ved at svømme længere væk end du kan komme tilbage ved egen hjælp.
 • Du må aldrig svømme ind under isen.
 • AL BADNING ER PÅ EGET ANSVAR  (hvis vandet lugter eller ser grimt ud, bør du ikke bade)
 
Vandkvalitet

Vores badested ligger tæt ved et udløb, hvor der kan forekomme overløb i forbindelse med kraftig regn eller tøbrud. Derfor skal alle være opmærksomme på vandets lugt- og farveændringer.
 
I tilfælde af overløb modtager bestyrelsens medlemmer sms-alarm fra rensningsanlægget. Der vil herefter straks blive opsat skilte med badeforbud og udsendt orientering pr. mail og skrevet på hjemmesiden.

Der kan bades igen efter 3 døgn efter overløb. Samtidig får bestyrelsen for en sikkerheds skyld taget en vandprøve.
Resultatet af vandprøven videreformidles til medlemmerne.

Ved kraftigt regnskyl, skal man være ekstra opmærksom: Hvis du er i tvivl, skal du kontakte bestyrelsen.
Roskilde vinterbadere