Der må udelukkende bades inden kl. 10 og efter kl. 16.
Det er vigtigt, at alle medlemmer overholder dette.

Du må aldrig  hverken bade alene eller opholde dig i saunaen alene.

Som i alle svømmehaller og andre vinterbadeklubber, går vi i vandet, inden vi benytter saunaen.
Husk håndklæde til at sidde på i saunaen.

Du må ikke bade, hvis du er påvirket af alkohol, medicin eller andet. Heller ikke hvis du føler dig utilpas.
Det er ikke tilladt at drikke alkohol i og ved saunaen.

Svøm aldrig længere væk, end du kan komme tilbage. Eller at andre kan komme dig til undsætning.

Vi har en god regel for, at der på den dobbelte badetrappe bliver holdt til højre. Altså en trappe til nedadgående badende og en til opadgående.
Det er fordi, badende skal kunne komme op, lige når de har brug for det.


Find hjælp

På både saunaens nord- og sydside er der anbragt redningskrans.

 

I forgangen til saunaen (slusen) findes redningsvest, tæpper og varmereflekterende folie.

 

Her findes også nødtelefon. Den kan kun bruges til alarmopkald (112)

Instruks til telefonen sidder på væggen.

 

Hjertestarter er opsat ved receptionen på vandrerhjemmet.

 

Nødhjælpskasse er i klubhuset.


Drikkevand til brug i nødsituationer findes i både sauna og klubhus.

En nødsituation er, når et medlem bliver dårlig på grund af varmen i saunaen og mangler væske.

 

Vandkvalitet

Fordi vores badested ligger tæt ved et udløb, hvor der kan forekomme

overløb i forbindelse med kraftig regn- eller tøbrud, skal alle være

opmærksomme på vandkvaliteten.

 

I tilfælde af overløb får bestyrelsens medlemmer SMS-alarm fra rensningsanlægget.

 

Der vil herefter straks blive opsat skilte med badeforbud, lagt nyhed om det her på hjemmesiden og sendt orientering på mail.

 

Så snart en vandprøve viser, at vandets er i orden til badning, ophører badeforbuddet.

Hvis du er i tvivl, skal du altid  kontakte bestyrelsen.

Saunaflåden
Roskilde vinterbadere