Kontingentbetaling

Kontingentet er 600  kroner for en sæson. Det skal betales  senest 15. september for medlemmer, mens nye medlemmer betaler ved indmeldelse. 
Roskilde vinterbadere